Rådgivning og mekling

Advokatene i drammen

Advokatene i drammen

Rådgivning og mekling

Arbeidsoppgaver

Advokat Drammen – Våre arbeidsoppgaver

Rådgiving om hva som er lov og ikke lov ifølge norsk rettsapparat, drive advokatmegling mot motparten for å løse opp i tvisten eller uenigheten. Lage gode juridiske gyldige dokumenter som kjøps og salgskontrakter for alt fra hus, tomter, næringslivsbygg, samboerkontrakt, særeie, ektepakt og kontrakter er noen av eksemplene. Du vil også sørge for at tiltalte som er klienten din får en grundig og rettferdig behandling i rettsapparatet i Norge. Dette gjelder også som bistandsadvokat hvor du passer på at ofre får den erstatningen de har krav på etter et gjerningsøyeblikk.

Det er kanskje det å forsvare klienter i rettssaker som får flest til å ønske å bli advokater. Vi er alle vokst opp med serier og filmer med kjente skuespillere som har rettssalen som arbeidsplass. Disse har ofte svært spennende saker med mye dramatikk som en ofte en smule dramatisert. Virkelighetens advokat jobber for at saken ikke skal havne i rettssalen, men heller løses før saken og omkostningene blir unødvendige store. Det betyr ofte mange timer på kontoret over en pc skjerm.

Spesialfelt

Her hos Advokat Drammen jobber vi hovedsakelig med forsikringssaker og tilbyr bistand til sparebanker og finansinstitusjoner. Vi kjenner lovverket godt og har flere advokater som har finansmarkedet som sitt spesialfelt. Vi har tidligere hjulpet klienter med låneavtaler og annen nødvendig dokumentasjon til blant annet forbrukslånsbanker. Det gjør at vi kjenner til potensielle fallgruver. Du kan derfor være trygg på at prosessen går smertefritt og at det ikke oppstår negative overraskelser i fremtiden.

Generelt om advokater

Det finnes forskjellige type jobbene du kan ha som advokater er:

  • Forsvarsadvokat – Han eller hun bistår siktet eller tiltalt person under straffeforfølgningen.
  • Bistandsadvokat – Disse bistår ofre som er utsatt for kriminelle handlinger, hvor målet er å føre straffeforfølgning mot gjerningsmann eller kvinne.
  • Bedriftsadvokat – Disse brukes ofte som rådgivere i større selskaper som hjelper til med kontrakter innen kjøp og salg, og i forhandlinger om avtaler osv.
  • Organisasjonsadvokat – Ofte lik som en bedriftsadvokat.

I det offentlige er det statens eller kommunens interesser du jobber for. Dette kan være:

  • Politiadvokat, politijurist eller politifullmektig.
  • Statsadvokat, kanskje best kjent som aktor. En statsadvokat sitter på andre siden av bordet i forhandlingene mot en forsvarsadvokat. En aktor fører ofte større straffesaker på vegne av den offentlige påtalemyndigheten.
  • Riksadvokat er det øverste leddet i påtalemyndighetene i Norge. Disse tar ut tiltale i de mest alvorlige straffesakene. Det finnes bare en praktiserende riksadvokat omgangen og i dag er dette Tor Aksel Busch (fra 1997)-.

Djevelens advokat?

De som er best i sitt fag i advokatbransjen er de som er meget gode på å uttrykke seg godt skriftlig og muntlig. Det er også en kjempefordel å være flink til å tilegne seg og forstå skriftlig og muntlig fremstilling. Et øye for detaljer og å ha medmenneskelige egenskaper gir prikken over i-en.

Det å være et ordensmenneske er svært viktig. Nøysom og respekt for Norge lover og regler i rettsapparater er fundamentale verdier.

Hvordan blir jeg advokat?

Videregående skole på linjer som gir generell studiekompetanse som tar 3 år.

På universitet i Oslo, Bergen og Tromsø kan du gå linjen som gir deg en mastergrad i rettsvitenskap. Søknadsfristen i Oslo er som regel 15 april.  Denne utdanningen tar 5 år etter videregående skole.

Det er viktig med gode karakterer fra videregående skole, for det er poeng-grensene og lange ventelister som ofte setter en stopper for advokatdrømmen. Det er flere som tar opp noen av fagene som privatist året etter videregående for å toppe karakteren til 6, eller nærmest mulig. Fullført militærtjeneste eller gjennomført en bachelor grad (minst 60 studiepoeng) gir begge 2 tilleggspoeng ekstra som kan komme godt med.

I praksis så er det vanskelig å komme inn på Universitetet i Oslo  i august, og lettest i Tromsø, så det kan være lurt å være villig til å flytte på seg for å åpne advokatdrømmen. Rettsvitenskap på universitet i Oslo var en av de mest populære studiene o 2014, hvor snittpoengene var 60,3.

Ved universitetet i Bergen var snittet på 57,4 poeng til sammenligning.